Energie en vorm

Als we onze fundamentele energetische anatomie willen leren kennen, moeten we begrijpen dat alles wat tastbaar is, voorkomt uit en doorgedrongen is van de univerdele levensenergie.

'dat wat wij '' materie'' noemen, is in feite energie waarvan de trilling is verlaagd opdat deze waarneembaar wordt voor de zintuigen.'

Aldus Albert Einstein 20ste eeuw

Dus als materiele energie is met een zeer lage trillingen of vibiratie, opdat we deze vertraagde energie kunnen waarnemen met onze vijf zintuigen, dan moeten we consateren dat alle materie die we met onze vijf zintuign waarnemen, in wezen energie is, inclusief onze lichamen. Maar wat betekend dit besef dan in de praktijk.

Probeer niet te analyseren of te verklaren, maar blijf juist nieuwsgierig, alsof je voor het eerst bent aangekomen op een nieuw planet.


Voel de positieve energie stroming